top of page

פעם תורו לשחרר ופעם תורי

הרבה זמן היא מבקשת שהוא ישתנה בוכה, צועקת, מאיימת, אי אפשר להמשיך ככה, חייבים ללכת לטיפול ואז היא מצליחה לקחת אותו לטיפול והוא מבין ועושה שינוי נותן לה את החופש שהיא מבקשת. והיא, לא שמה לב שנותנים לה, רגילה לכעוס עליו ולהתעצבן, בראש שלה הוא עדיין אוחז בה אבל הוא כבר לא, הוא שיחרר, והיא זו שעדיין תקועה עם התמונות הישנות בראש, עם הרעיונות על איך שהיא רוצה שהוא יהיה. אם הם רוצים שמערכת היחסים תתפתח, השלב הבא הוא שלה עכשיו תורה לשחרר את התבנית שיש לה לגביו... במערכת היחסים שלי יש באג עליו אנחנו מדברים הרבה יאמר לזכותו של הפרטנר שלי שכשאני אומרת מה מפריע והוא מבין השינוי מהיר, ואני זו שלא מדביקה את הקצב שלו תקועה עוד במנגינה הישנה, ואז.. אני שואלת אותו תגיד... אתה עוד שם? אתה כועס? לא מאשים? לא אז תורי לשחרר עכשיו? כן ואז אני נזכרת, שפעם תורו לשחרר ופעם תורי.


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page