top of page

על אהבה עצמית ודייטים

מכירה את זה שאומרים לך לפני שאת יוצאת לדייט תהי את. אבל מי זו האת הזו? אנחנו רגילים לחשוב על עצמנו במושגים של אינטליגנציה ונראות, הזהות שמגדירה אותנו היא סביב העיסוק שלנו, הסטטוס שלנו. אבל הדברים האלה הם ממש לא אנחנו, אלא רק השתקפות של רעיונות של מי שאנחנו חושבים שאנחנו. מתחת לגוף ולפרצוף, אנחנו שדה אנרגיה, מערכת חשמלית. עכשיו תחשבי על זה רגע, אנשים נפגשים והמעגלים החשמליים שלהם מתחברים או לא מתחברים. לכל אחד מאיתנו יש מבנה ייחודי, ולא כל מבנה מתאים לכל מבנה. וחשוב להבין שאם משהו לא מסתדר זה לא קשור למה שאמרת או לא אמרת, ללבוש או למראה שלך, אלא פשוט לחיבור החשמלי בינכם שאותו אין לנו שום דרך לשנות, מה שיש זה מה שיש, ולכן חשוב להכיר את המבנה שלך ולהפסיק לנסות לאחוז במה שאת לא וליהנות ממה שאת כן. כשמתחילים להכיר את מבנה העומק שלנו מבינים מי אנחנו, עכשיו... אפשר להתאהב בעצמנו. כי אהבה עצמית, זה לא אודות גוף, לא אודות פרצוף ואפילו לא אודות ידע או אינטלגנציה זה אודות זרימת האנרגיית שלך, משיכת האנרגיה שלך והחיבורים האלקטורמגנטיים שיש לך או אין לך עם אנשים. בסדרת ההדרכות שמתחילה ביום ראשון, ארחיב בנושאים שנגעתי בהם עכשיו ואז... הכל יהיה לך קל יותר, ותוכלי פשוט ליהנות ממי שאת ולהקרין את זה החוצה.


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page