top of page

עוד פעם לא שלטת בעצמך?

מוכרת לך התחושה שהגזמת עם הודעה אחת יותר מדי והברחת אותו. (אותה) מותר לך לתקשר ולהתבטא כמה שבא לך, אבל... יש פה עוד צד שגם הוא יכול לעשות מה שבא לו והוא מושפע מההתנהגות שלך. ילדות גדולות מבינות את התמונה הרחבה. ויודעות לנהל את האוטומטים שלהן. זה לא שיש חוקים לוואטסאפ, החוקים היחידים הם קבלה וכבוד הדדי. אבל את רוצה שיהיו לך כל האפשרויות: לענות הרבה, לענות מעט, לענות ארוך לענות קצר, ליזום, להגיב, להמתין... ומתוך זה, לדעת מה נכון ומתי. זוג, זה לא אחד, זה גם לא שניים, לכל אדם מבנה אנרגטי ייחודי, ומחיבור שני מבנים אנרגטיים (שני אנשים) נוצר מבנה חדש, שהוא השדה החשמלי שלך ושלו יחד. הוא אחר לגמרי, ממך, הוא אחר לגמרי ממנו, הוא משהו שאתם יוצרים יחד. לכן זוג שווה שלוש. את השדה המשותף חשוב להכיר כדי לדעת להתנהל בצורה מכבדת אבל לפני הכל, חשוב שתכירי את השדה שלך. אז מי שמסתבכת עם דייטים שלא מתמנפים לזוגיות ותמיד מרגישה קצת דחייה ונטישה, וגם מי שהתייאשה כבר ולא מנסה אפילו, אבל כן רוצה קשר אוהב. מוזמנת להדרכה שתעשה לך סדר ותאפשר לך להבין את ההתנהגות שמתאימה לך, כזו שאחריה תרגישי טוב אחריה ולא תחפרי אח"כ לחברות שלך. ילדות גדולות מבינות את התמונה הגדולה הן מכירות את הקצב שנכון עבורן וגם מי נכון עבורן ומי לא. הן מבינות את ההשפעה שלהן על האחר יש להן רפרטואר התנהגויות רחב ומהמקום הזה, הן מגיבות. רוצה ללמוד עוד על זה? אותתי לי בתגובות ואשלח לך את סדרת ההדרכות שלי שם אני מדברת על הדרך שבו קשר נוצר בין שני אנשים ועל מידת ההשפעה שלך על הקשר. כי ילדות גדולות עושות זוגיות שטובה להן. פחות


0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page