top of page

לבחור נכון

לפני שנים נפגשתי עם חברה שהייתה אחרי ניתוח לקיצור קיבה, שאלתי אותה איך היא מרגישה ואיך היא אוכלת והיא סיפרה לי שהקיבה מצומצמת והיא יכולה לאכול כל כך מעט ולכן מאד חשוב לה לבחור רכיבים איכותיים וזה נהיה ערך עליון שמוביל אותה, ועוזר לה להצליח לאכול בריא. היום חשבתי על זה בהקשר לזמן, יש לנו זמן מוגבל שבו אנחנו יכולים לעשות X דברים וכך, ככל שנעשה יותר דברים שאנחנו פחות אוהבים או שפחות מתאימים לתדר שלנו, כך נעשה פחות דברים שאנחנו אוהבים ומתאימים לתדר שלנו. וזה נראה לי חבל.3 views0 comments
bottom of page