top of page

זוגיות במשבר

זה כמו סולמות ונחשים היא אומרת לי, עד שחשבתי שהתקדמתי עפתי על עצמי, שעליתי בסולם ואיזו אלופה אני שאני כבר מגיבה ומתנהגת אחרת, פתאום בום! מגיע נחש ואני מתרסקת למטה כאילו שכחתי הכל. כשהיא מחליקה עם הנחש למטה, היא כועסת על עצמה שהיא לא בסדר ושהתהליך לא עובד לה, מגיעה ללופים של תסכול ואשמה, איך זה יכול להיות שאני במצב הזה, אני? איך שוב נפלתי ברגשי שלו? איך שוב נכנסתי לדרמה הזו והתפוצצתי? כשמתחילים להתעורר אל עצמנו ומבינים את כמויות השקרים וההסתרות שיש לנו מול עצמנו ומתחברים אל האמת, אל המקור שאנחנו. זה מרגש ועוצמתי, ומרגיש שפיצחנו את המטריקס, אבל אז... יש את החיים, ועבודה, ויש משפחה, ויש ילדים ויש חברים, וכל אלה סביבנו רגילים לזהות מסוימת שאנחנו מייצגים עבורם, רגילים לשחק איתנו משחק מסוים. ולוקח זמן להרגיל את כולם לדבר החדש שנהיית, וזה דורש חזרתיות ואֹרֶךְ רוּחַ ובתוך כל זה, זה הגיוני, שיגיע הנחש וייקח אותנו רגע לאחור. וברגעים האלה, במקום להיכנס לדרמת תסכול ואשמה. חשוב לזכור שאנחנו בתהליך, ושבדרך יהיו עוד הרבה סולמות ונחשים אבל לכשמתעוררים ומגלים את האמת שאנחנו, ומרגישים בכל תא ותא בגוף, כמה נעים זה לחיות קרוב לעצמנו, שום נחש, לא מוריד מהדרך. שום נחש.


1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page