top of page

בלי דרמה

אתמול נדלקה לי נורה כתומה ברכב, אז נכנסתי לתחנת דלק למלא אויר. פעם כל נורה הלחיצה אותי, הייתי בטוחה שכשנדלקת נורה, משהו ממש רע קרה לאוטו ומרוב לחץ ודרמה לא יכולתי אפילו לחשוב על לפתוח את ספר ההנחיות של הרכב, כדי להבין מה קרה לאוטו ולטפל בו. אנחנו רגילים לחיות עם המון דרמה: לוקחים עובדה פשוטה כמו : איש עומד מולי ועושה פרצוף, ומלבישים עליה סיפור שגורם לנו סערה רגשית מתמשכת. כמו " איזה מעצבן הוא, הוא לא מבין אותי בכלל, מה דחוף לו עכשיו להגיד לי את זה... ודוקא עכשיו כשאני צריכה לנסוע..." ובלה, בלה.. בלה..." הדרמה מופעלת בתוכינו בצורה אוטומטית, והתרגלנו להאמין לה. אבל יש דרך אחרת והיא, להכיר את הוראות ההפעלה של עצמנו ושל האנשים שקרובים לנו. הרי לא יעלה על הדעת, שאם האוטו שלי זקוק כרגע למילוי אויר אני לא אאפשר לו את זה, ואגיד לו... עוד פעם אתה צריך אויר דווקא כשאני ממש ממהרת לפגישה. אני הרי אקבל את זה שהוא צריך אויר ואמלא אוויר. בשקט, בלי דרמה. הכרות עם מערכת ההפעלה שלנו ושל האנשים שקרובים לנו היא קריטית למערכות יחסים זורמות ואוהבות, כשמכירים את מערכת ההפעלה כשנדלקת נורה, אפשר לגשת לספר ההנחיות של האדם ולבדוק מה קרה שם ומה הוא צריך עכשיו, לתת תמיכה, לשתף להעצים או פשוט להתפנות מהמקום נולדנו עם הוראות הפעלה by design, אבל החינוך שקיבלנו כילדים הרחיק אותנו מהוראות ההפעלה שלנו, ולכן אנחנו לא יודעים איך לכבד את מי שאנחנו ואז, אנחנו לא מכבדים את מי שמולינו, וכך, נדלקות נורות שוב ושוב, וכל נורה היא עילה לפיצוץ. כשמתעוררים למי שאנחנו ומתנהגים בהתאם להנחיות ההפעלה נדלקות פחות ופחות נורות. כשאני אלמד למלא אויר בזמן, הנורה לא תידלק יותר, ובינתיים, היא תידלק עד שאלמד. מזל שיש נורות.


5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page